STEM Bilim Akademisi

STEM Bilim Akademisi

STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir. STEM eğitimi zihinsel süreç gelişimini, girişimciliği ve ürün geliştirme becerilerini destekleyen bir eğitimdir. Zaten bilimsel becerilerin temeli de üretme, girişim ve buluş yapabilmekten geçmektedir. Girişimcilik kavramı insanların hayallerini gerçekleştirmek üzere inisiyatif alıp, harekete geçmeleri olarak tanımlanmaktadır.

STEM eğitimi evrensel okur-yazarlık becerilerine odaklanmaktadır. Bu beceriler yaratıcı düşünme,  eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikçi çalışmadır. Öğrencilerin bu becerileri kazanması gerekir.  Bu bağlamda, öğretmenlerin rolü öğrencilere Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde teorik bilgileri vermek değil, yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır.

STEM eğitimi okullarımızda öğretilen Fen, Teknoloji ve Matematik konularıyla ilgili teorik bilgilerin mühendislik becerisiyle birleştirilerek uygulama ve ürüne dönüştürülmesine katkı sağlayabilecektir. Ülkemizde de STEM eğitimine geçilirken çocuklara küçük yaşlardan itibaren Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik disiplinleri arası bir bakış açısı kazandırılarak sorgulama, problem çözme, araştırma yapma, estetik bakış açısı ve ürün geliştirme becerilerinin kazandırılması amaçlanmalıdır. Ülkemizde öğrencilerimizin aslında pek çok şeyi yapabilecekleri enerjileri, yetenekleri ve imkânları vardır. Onlar için bu fırsatlar çoğaltılmalı, öğrencilerimiz araştırma ve sorgulamaya dayalı STEM eğitimi alanına teşvik edilmeli, yetenekleri ve başarıları fark edilmelidir.

Üretim3D olarak eğitim salonumuzu STEM eğitimi için kullanılmak üzere ilgili kurumlara tahsis ediyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında başlatılan eğitim seferberliğine Fen-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik alanında katkı sağlayacak öğretmenlerimize ve akademisyenlerimize kapımızı açıyoruz.