Hızlı Prototipleme

Bir masa üstrapid prototypingü taşlama tezgâhı üretim hattının ardıl işlem aşamasında çelik parçalardan çapakları temizlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Taşalama tezgâhının kayış mekanizmasında alüminyum döküm yöntemiyle imal edilmiş birçok makara bulunmaktadır. Bu makaraların birinde bir çatlak oluşmuş ve taşlama tezgâhı kullanılamaz hale gelmiştir. Diğer üretim hatlarındaki taşlama tezgâhları kendi birimlerindeki parçalar ancak yetiştirebildiğinden bozuk tezgâhın yapması gereken iş paylaştırılamazdı. Elde CAD model verisi var olan makara PoliKarbonat bir malzemeden 2–3 saat içerisinde “Hızlı Prototipleme” yöntemi ile üretilmiş ve yerine monte edilerek tezgâhın eskisi gibi çalışması sağlanmıştır.

CAD datası bulunmayan, kırılan ve gövdesi hasar görmüş bir türbin sökülerek 3 boyutlu tarama cihazında nokta bulutu haline getirilir, daha sonra poligonlar halinde yüzey belirlenir. Mühendislik analizleri yapılarak (FEA), 3d yazıcıyla model hazırlanır hızlı prototip üretilir. Son olarak elde edilen bu modelden kalıplamaya geçilir.

 Halen birçok büyük kuruluş 3D yazıcılarla hızlı prototipleme yapmışlardır;

** Ford; büyük ölçekli parçaları 3d yazıcılarda prototiplerini oluşturarak test yapma imkanı elde etmişlerdir. Metal veya plastik modeller çok kısa zamanda üretilmektedir, yakın zamanda özel parçaların üretimini de gerçekleştirebilir. Firma yetkilileri hızlı prototipleme sayesinde $493,000 kazandıklarını ve her geçen zaman bunun daha da artacağını belirtmişlerdir.

Rapid Prototyping 20161025_165453 mandal-prototip bisiklet parçasıtohumlu-bardak-yeni-dizayn_kesit-gorunus