Ar-Ge

Üretim3D ar-ge faaliyetlerini,

  • EN hızlı
  • EN kaliteli
  • EN ekonomik

temelinde bu üç dinamik üzerine sürdürmektedir. Bunun için, makine parkı yatırımları, TUBİTAK destekleri ve diğer konularda aktif olan projelerimiz devam etmektedir.