Aluminyum Döküm Modeli

aluminyum döküm modeli

3d yazıcıyla PLA malzemeden yapılan parça geometrisi kum kalıbın içine yerleştirilir. PLA parça, kum kalıptan kolayca ayrılabilir ve master kalıp boşluğu pürüzsüz bir şekilde elde edilir. Erimiş aluminyum gerekli ergime sıcaklığına eriştiğinde kalıba dökülür ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parça geometrisini doldurur. Pürüzsüz bir yüzey için ergimiş aluminyum yaklaşık 628 °C’ye  ulaştığında dökülmelidir.

CAD datalarından direk olarak alınan verilerle az adetli parça üretimine olanak sağlayan PLA veya ABS polimer malzemelerini kullanarak 220mm x 220mm x 350mm inşa alanı ve 20 mikron (0,02 mm) yüzey hassasiyetine sahip parça imal edebilen 3 boyutlu yazıcılarımızla kısa zamanda ürettiğimiz prototip, mastar model olarak kullanılır.