Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) nedir?

Katmanlı üretim, adından da anlaşılacağı gibi plastik, metal, çimento gibi malzemeleri kullanarak katmanlar halinde 3 boyutlu obje üretmeye yarayan bir imalat tekniğidir.

Genel anlamda katmanlı üretim teknolojisi üç ana unsur barındırır bunlar;

** CAD model datası

** 3 boyutlu yazıcı

** Katmanlar halinde dökülecek malzeme

3 boyutlu yazıcıya ait yazılım 3d modelin datasını katmanlar halinde böler ve hesaplar. Ardından, katmanlar halinde üretime geçilir. Katmanlı üretim aynı zamanda  3 boyutlu yazıcı, hızlı prototipleme, doğrudan dijital imalat ve katmanlı fabrikasyon gibi tanımları da içermektedir.

 

 

Teknik Yazılar

Parça Başına Maliyet Karşılaştırması: 3D Yazıcı ve Enjeksiyon Kalıplama 

3d yazıcılarla yapılan üretimlerin, başlıca geleneksel imalat yöntemlerinden biri olan enjeksiyon kalıplama prosesinin yerini alamayacağı artık herkesçe bilinmektedir. Katmanlı üretim sağladığı müthiş imkanların yanı sıra aslında her türden geleneksel imalat yöntemine (döküm, talaşlı imalat..vs) çare veya alternatif oluşturmaz. Enjeksiyon kalıplama yöntemi ve 3d yazıcılarla yapılan üretimlerle ilgili şüphesiz en çok merak edilen sorulardan biride hangisinin daha az maliyetle üretim yaptığıdır. Yapılan bir araştırmada SLS (Selective Lazer Sintering) yöntemiyle enjeksiyon kalıplama karşılaştırılmıştır. Endüstriyel 3d yazıcı teknolojileri gelişmeye devam ettiği müddetçe üretim kapasiteleri artacak ve parça başına maliyet düşecektir. SLS yöntemi, son ürün imalatında ve düşük hacimde üretimlerde ekonomik bir 3d yazdırma prosesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, bir bağlantı elemanı (ölçüye göre değişmektedir) 95 TL'ye üretilirken 10 adet üretilirse parça başına maliyet 80 TL olmaktadır. Enjeksiyon kalıplamada kurulum maliyetleri, kalıp ve aparat maliyetleri düşük hacimli üretimler için oldukça yüksek olmaktadır. Örneğin; bir parça için yaklaşık 450 TL, 10 kez baskı yapıldığında ise maliyet daha da yükselmektedir.  SLS yönteminde bu miktar 80 TL'dır. Parça sayısının artmasıyla enjeksiyon kalıplamada üretilen parçanın maliyeti hızla düşmekte ve yaklaşık 300 parçadan sonra 3d yazıcıdan alınan parçanın maliyetine eşit olmaktadır. 400 ~ 500 parçadan sonra enjeksiyon kalıplama yönteminin seçilmesi daha uygun olur. 

3d-enjeksiyon

3d yazıcıların sağladığı avantajlar;

  • Tam zamanında ve kısa sürede üretim
  • Düşük hacimli üretimlerde düşük maliyet (en fazla 400 parçaya kadar)
  • Hızlı ve kolay konsept veya fonsiyonel prototipleme olanağı
  • Karmaşık parçaların modellenmesi ve üretilmesi; tasarım değişikliğine %100 uyum sağlaması
  • Hızlı prototipleme veya ön-seri üretimler

olarak sayılabilir.

İlgili yazılar;

Enjeksiyon Kalıplamada Maliyeti Azaltmanın Tek Yolu: 3D Yazıcılar